Правила поведінки

Загальна частина


 1. Правила поведінки здобувача освіти у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті Опорного закладу імені Василя Стуса..
 2. У випадку порушення Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі стягнення:
  • усне зауваження,
  • запис зауваження у щоденник,
  • виклик здобувача освіти самого або з батьками на педагогічну нараду,
  • відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
 3. Здобувач освіти повинен виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності.
 4. Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.
 5. Паління та вживання алкогольних напоїв, використання нецензурної лексики на території закладу освіти категорично заборонено.
 6. До закінчення уроків учень може залишити територію школи тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора.
 7. Здобувач освіти має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками закладу освіти, іншими здобувачами освіти та їх батьками, поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм, повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 8. Здобувачі освіти  повинні дбайливо ставитися до майна закладу освіти і речей, що належать вчителям та іншим здобувачам освіти. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене майно закладу освіти батьки здобувача освіти зобов’язані відшкодувати збитки.

Правила поведінки під час перерви


 1. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.
 2. Під час перерви забороняється:
  • бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
  • штовхатися або грати в м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
  • сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.
 3. У їдальні ліцею учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.
 4. Заборонено перебувати в приміщенні їдальні у верхньому одязі.
 5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Правила поведінки на уроках


 1. Учні зобов’язані приходити до закладу за 10-15 хвилин до початку занять.
 2. Заборонено перебувати в класах в верхньому одязі.
 3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті закладу.
 4. Учні входять до класу за першим дзвоником. Запізнюватися на урокі без поважних причин заборонено.
 5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.
 6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
 7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.
 8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
 9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.
 10. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
 11. Забороняється користуватися мобільними телефонами під час проведення уроків без дозволу вчителя.